0 Sandnset Sjstad 0
   
 

Marina

hamnSom boende i Sandnäset Sjöstad har du möjlighet att hyra en plats i den bybyggda marinan. Vår vision är att sätta upp ett antal sjöbodar samt en samlingslokal. Vi räknar med att ett 50 tal båtar får plats i det muddrade området.

 

 

hamnstor

 
  Sandnset Sjstad  
35